ژئوفیزیک هوابرد

ژئوفیزیک هوابرد

ژئوفیزیک هوابرد با استفاده از نصب تجهیزات ثبت اطلاعات ژئوفیزیک بر روی وسیله پرنده و برداشت اطلاعات ژئوفیزیکی با استفاده از پرواز بر روی مناطق مورد نظر اجرا می­شود. استفاده از وسیله­های پرنده مانند هواپیما و بالگرد این امکان را به ژئوفیزیک هوابرد می­دهد تا بتواند چندین نوع پارامتر فیزیکی (اطلاعات ژئوفیزیکی) را به طور همزمان با استفاده از یک وسیله پرنده و با سرعت بالا نسبت به عملیات ژئوفیزیک زمینی ثبت و برداشت کند. با استفاده از این قابلیت ژئوفیزیک هوابرد توانسته است اطلاعات ژئوفیزیکی را در پهنه­های وسیع در زمان کوتاه و با صرف هزینه­های بسیار کمتر نسبت به عملیات زمین در مناطق مختلف جهان تولید کند. ژئوفیزیک هوابرد جهت شناسایی سارختارهای زمین، عوارض مختلف آن و شناسایی پتانسیل­های معدنی موجود در لایه­های زمین، اطلاعات بسیار با ارزشی را در اختیار قرار می­دهد. امروزه اطلاعات ژئوفیزیک هوابرد به عنوان اطلاعات پایه و کاربردی برای مطالعات زمین شناسی، اکتشافات معدنی، اکتشافات منابع هیدروکربنی و غیره استفاده می­شود. مهم‎ترين روش‎هاى برداشت اطلاعات ژئوفیزیک به شرح زیر می­باشد:

  • روش مغناطیس‏سنجی: در روش مغناطیس‏سنجی هوابرد تغییرات شدت میدان مغناطیسی زمین بر روی ارتفاع مشخص از سطح زمین ثبت می­گردد. تغییرات میدان مغناطیسی زمین ناشی از تغییر مواد با قابلیت مغناطیسی پذیری متفاوت در لایه­های زمین می­باشد.
  • روش رادیومتری: روش رادیومتری میزان غلظت عناصر رادیواکتیویته، به ویژه توریم، پتاسیم و اورانیم را با استفاده از ثبت تشعشعات حاصل از عناصر تعیین می­کند. همچنین از این روش برای شناسایی گسترش آلودگی­های رادیواکتیو و تهیه نقشه­های زمین شناسی سطحی با استفاده از تغییر محتوای مواد رادیو اکتیو استفاده می­شود.
  • روش گرانی سنجی: روش گرانی سنجی هوابرد تغییرات شتاب گرانشی را بر روی سطح زمین اندازه گیری می­کند. اطلاعات شتاب گرانشی حاصل تغییرات چگالی جرمی مواد تشکیل دهنده لایه­های زمین شناسی می­باشد.
  • روش‏های الکترومغناطیسی (EM): روش الکترومغناطیس با ارسال امواج الکترومغناطیسی اولیه به زمین و ثبت امواج ثانویه توسط گیرنده­های امواج الکترومغناطیسی خصوصیات رسانایی لایه‏های زمین شناسی را که ناشی از کانی شناسی، شدت دگرگونی و میزان شوری آب است را اندازه گیری میکند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد