پلاریزاسون القایی (IP)

در اين روش نيز نظیر روش مقاومت ویژه جريان الکتریکی به داخل زمين ارسال مي گردد و اختلاف پتانسيل ايجاد شده بعد از قطع جريان ارسالي به داخل زمين، اندازه گيري مي شود. با اندازه­گیری شارژبلیته اطلاعاتی از کانی سازی زیر سطحی به دست می آید و برای اکتشاف فلزات پایه مفید است.

کاربردها

  • اکتشاف کانسارهای سولفوری رگه­ای و افشان نظیر مس، سرب، روی منگنز و هماتیت
  • کانی­های معدنی نظیر طلا، مولیبدن و گاه باریت و منیزیم به طور غیر مستقیم
توانایی­های شرکت در روش مغناطیس سنجی

  • اجرای مطالعات پلاریزاسیون القایی
  • مشاوره در خصوص امکان پذیری انجام مطالعات IP
  • پردازش و تفسیر داده­های IP
  • ارائه مدل زیر سطحی آنومالی­های رسانا

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد