گرانی سنجی

گرانی سنجی هوابرد

در این روش تجهیزات ثقل سنجی بر روی وسیله پروازی مانند هلیکوپتر یا هواپیما قرار داده میشود و با پرواز بر روی خطوط از پیش تعیین شده در راستای عمود بر ساختار زمین شناسی مورد نظر نقشه تغییرات میدان گرانشی زمین اندازه گیری میشود. اطلاعات گرانی سنجی هوابرد با استفاده از روش هوابرد در زمان کوتا قادر است اطلاعات بسیار وسعی از اطلاعات ارزشمند ثقلی زمین را در اختیار قرار دهد. این اطلاعات در بحث معادن، تولید نقشه هاس زمین شناسی و تعیین بیس منت برای مطالعات هیدروکربن کاربرد بسیار بالایی دارد.

کاربردها

 

اکتشاف نفت

تعیین منابع زمین گرمایی

تعیین ساختارهای زمین شناسی و لیتولوژی

تهیه نقشه های ژئوفیزیکی

پروژه های مهندسی

اکتشاف فلزات پایه

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد