تولید نقشه‌های ژئوفیزیکی

با انجام مطالعات زئوفیزیک در روشهای مختلف خصوصیات مختلف فیزیکی در سطح زمن اندازه گیری میگردد که جانمایی این تغییرات بر روی محل برداشت میتوsurveylabelsdetails2اند تولید کننده نقشه های ژئوفیزیکی باشد. نقشه های ژئوفیزیکی امروزه بخش جداناپذیر تمامی مطالعات زمین شناسی و اکتشافی هستند و تمامی کشورها و صاحبان مشاغل درگیر با بحث زمین شناسی تلاش دارند بر حسب نیاز خود نقشه های مورد نیاز خود را تولید کنند تا دانش مناسبی نسبت به تغییرات خواص مختلف زمین شناسی در سطح و لایه های زیرین بدست آورند. در مقیاس بزگ نقشه های زمین شناسی با استفاده از برداشت های هوابرد انجام میشود . در این صورت با استفاده از روشهای رادیومتری، گرانی سنجی، مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و هایپراسپکترال اطلاعات ژئوفیزیکی در گستره وسیعی از مناطق مختلف قابل برداشت است. و میتواند دید بسیار خوبی از تغییرات کانی سازی و زیست محیطی و دیگر اطلاعات مقیاس بزرگ در اختیار قرار دهد. در مقیاس کوچک نیز روشهای ژئوفیزیکی با استفاده از توان خود در اندازه گیری خصوصیات فیزیکی در زیر لایه های زمین شناسی میتوانند نقشه های بسیار کاربردی از لایه های زیرین تولید کنند که این نقشه ها هم تکمیل کننده اطلاعات زمین شناسی است و هم یک روش با درصد اطمینان بالا برای شناخت زمین شناسی لایه های زیرین زمین شناسی است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد