مطالعات ژئوفیزیک مهندسی

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوفیزیک به طور کل به دودسته تقسیم بندی میشود.

مطالعات ژئوفیزیک مقیاس بزرگ و عمیق

این مطالعات در کل به مطالعاتی گفته میشود که عمقهای بالای زمین را تا هسته زمین مورد کاوش و بررسی قرار میدهد که از جمله آن میتوان به مطالعات اکتشاف منابع هیدروکربن در روش لرزه نگاری و مطالعات پوسته و جبه زمین در روش زلزله اشاره کرد.

مطالعات ژئوفیزیک مقیاس کوچک یا سطحی

این دسته از مطالعات به طور کل تمای روشهایی ژئوفیزیکی را شامل میگردد که سعی دارند لایه های نزدیک به زمین را برای انجام کارهای مهندسی از قبیل ساخت سازه های مختلف بر روی زمین بررسی گنند. در این میان از روش لرزه نگاری برای بدست آوردن ضرایب الاستیک خاک و سرعت اموج لرزه ای استفاده میشود . از روش الکتریک برای شناسایی لایه های زمین و حضور آب در آن لایه ها و مطالعات خطر لغزش، از روش GPR برای شناسایی حفرات و قناتهای زیر زمینی و  غیره استفاده میشود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد