زمین شناسی اکتشافی

مطالعات زمین شناسی‌ اقتصادی و اکتشاف اولین گام در دسترسی به منابع مواد خام و انرژی می باشد. این منابع شامل فلزات پایه، کانی‌های غیر فلزی، سنگ‌های ساختمانی، مواد نفتی‌، زغال سنگ و آب هستند که بطور مستقیم در توسعه اقتصادی و صنعتی نقشی‌ اساسی‌ بر عهده دارند.

 تهیه نقشه‌های زمین شناسی‌ پایه و دقیق، انجام نمونه برداری‌های اصولی، مطالعات آزمایشگاهی و طراحی اکتشافات تکمیلی (حفاری ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی) از عمده‌ترین مراحل انجام مطالعات زمین شناسی‌ اقتصادی و اکتشافی می‌باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد