ژئومغناطیس

دستگاه های مگنتومتری قادر هستند با استفاده از ثبت میدان مغناطیسی زمین تغغیرات میدان مغناطیسی زمین را با دقت چند پیکو تسلا اندازه گیری کنند . از این تجهیزات جهت اکتشافات معدنی و مطالعات بستر لایه های رسوبی استفاده  میشود.

مگنتومتر پروتون GSM-19T شرکت GEM

مگنتومتر G-856 شرکت ژئومتریکس

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد