ژئورادار

دستگاه‌های GPR الکترومغناطیس با فرکانس‌های مختلف را در فواصل زمانی مشخص به زمین ارسال می‌کنند. در فاصله زمانی بین دو پالس متوالی، میدان الکتریکی پالس‌های ورودی اندازه گیری می‌شود. همچنین به منظور بدست آوردن عمق اهداف مدفون، مدت زمان رفت و برگشت پالس‌ها نیز اندازه گیری و ثبت می‌شود.

دستگاه‌های GPR به مانند دستگاه‌های فلزیاب با به نوعی طراحی شده اند که قابلیت حرکت روی زمین توسط چهار چرخ را داشته باشند. به منظور انجام عملیات، کافی است اپراتور بعد از روشن کردن دستگاه آن را روی زمین حرکت دهد.ضمناً این دستگاه ها قابلیت کشیده شدن توسط ماشین را دارا می‌باشند.

 دو نمونه موفق از تجهیزات ژئورادار در ذیل آورده شده است. شرکت افرا ژئوفیزیک با همکاری با شرکتهایی سازنده این تجهیزات امکان فروش دستگاه های GPR  را در ایران دارد. هم اکنون یک عدد دستگاه Zond 12 برای فروش در داخل ایران موجود میباشد.

  1. Zond 12
  2. Mala
دستگاه ژئورادار Zond 12

 دستگاه ژئورادار Zond 12

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد