ژئوفیزیک هوابرد

 

لیست تجهيزات ژئوفيزيك هوابرد

  1. مغناطیس سنج هوابرد مدل Scintrex CS-3
  2. پردازش­گر مغناطیس سنج مدل Pico-Envirotec MMS-8
  3. ماژول جبران کننده میدان مغناطیسی وسیله پروازی مدل PEIMagComp
  4. مغناطیس سنج زمینی مدل PBM CS-3
  5. طيف سنج چند كاناله هوايي مدل Pico-Envirotec AGRS به همراه سنجنده اشعه گاما
  6. سيستم ناوبريGPS مدل Hemisphere R320 با نشانگر رايانه­ای ناوبري/ هدايت خلبان
  7. سيستم پایه برداشت داده های هوابرد مدل Pico-Envirote AGIS
  8. ارتفاع سنج راداري مدل TRA-3000SystemsFreeFligth
  9. سنجنده­های دما، رطوبت و فشار

 

مغناطیس سنج هوابرد مدل Scintrex CS-3

جهت برداشت  اطلاعات هوابرد عموما از دو مغناطیس سنجScintrex CS-3  نصب شده روي بوم ثابت با نرخ نمونه‌برداري ۱۰ هرتز و حساسيت ۱ pT استفاده میشود. محدوده حساسيت این مغناطیس سنج ۲۰-۱۰۰ KnT  می­باشد.

پردازش­گر مغناطیس سنج مدل Pico-Envirotec MMS-8

پردازش­گر هوشمند مغناطیسی MMS-8 يك دستگاه پيشرفته محاسبه کننده فركانس لارمور مي‌باشد که مي‌تواند به طور همزمان سیگنال­های هشت سنجنده مغناطیسی را پردازش كند. MMS-8 براي كار با AGIS طراحي شده اما مي‌تواند با هر سيستم برداشت داده يا رايانه با پروتكل سريال RS-232 کار کند.

ماژول جبران کننده میدان مغناطیسی وسیله پروازی مدل PEIMagComp

PEIMagComp یک سیستم کاملاً خودکار جهت اندازه­گیری و ثبت تغییرات Real-Time  میدان مغناطیسی ناشی از مانور وسیله پروازی در جهات Pitch، Roll وYaw  است. اطلاعات حاصل از مانور وسیله پروازی به صورت خودکار ثبت شده، ضرایب و FOM محاسبه شده و نمایش داده می­شود.

مغناطیس سنج زمینی مدل PBM CS-3

ايستگاه مغناطیس سنج زمینی شامل سنجنده مغناطیسی PBM CS-3 به همراه گيرنده/ ساعت GPS جهت هم زمان سازی داده­های زمینی با اطلاعات برداشت هوابرد می­باشد. دقت اين مغناطیس سنج pT1  می‌باشد و نرخ نمونه برداری آن ۱ تا ۵۰ هرتز است. ايستگاه زمینی در نزديكي منطقه برداشت هوابرد با گراديان مغناطيس پايين (كمتر از ۲nt/m) مستقر می­شود.

سيستم طيف‌سنج Pico-Envirotec AGRS به همراه سنجنده اشعه گاما

از طيف سنج چند كاناله هوايی Pico-Envirotec AGRS  همراه با سنجنده اشعه گاما NaI شامل۶/۳۳ ليتر «نگاه پايين» و ۸/۴ ليتر «نگاه بالا» با نرخ برداشت داده ۲ هرتز استفاده خواهد شد. اين طيف سنج‌ به صورت خودكار پايدار شده و داده‌های طیفی را در ۲۵۶ تا ۱۰۲۴ كانال ثبت می­کند.

سيستم ناوبري GPS  مدل Hemisphere R320 با نشانگر رايانه­ای ناوبري/ هدايت خلبان

از گيرنده DGPS مدل Hemisphere R320  برای ناوبري وسیله پروازی استفاده خواهد شد. نمايش­گر سیستم DGPS  اطلاعات میسر پروازی را به صورت عمودي و افقي (سه بعدی) به خلبان ارائه می­دهد. نمايش­گر دستگاه در دسترس خلبان نصب شده است. اين نمايش­گر نشان­دهنده مسير، جهت‌گيري و ديگر اطلاعات مورد نياز خدمه پروازي مي‌باشد. دقت مکانی این سیستم ناوبری بهتر از ۲m± است.

سيستم پایه برداشت داده­های هوابرد مدل Pico-Envirote AGIS

کلیه داده­های خروجی از مغناطیس سنج، طیف سنج، سیستم ناوبری و غیره به صورت ديجيتالي در سيستم برداشت اطلاعات ژئوفيزيك هوايي AGIS ثبت می­شود. داده­ها به صورت  Real-Timeدر نمايش­گر AGIS قابل رویت بوده و در حافظه داخلي آن ثبت مي‌شود.

ارتفاع سنج راداري مدل TRA-3000 Systems Free Fligth

سيستم ارتفاع‌سنج راداري TRA-3000، ارتفاع از سطح زمين را با خطای ۳ فوت برای ارتفاع صفر تا ۱۰۰ فوت، سه درصد برای ارتفاع ۱۰۰ تا ۵۰۰ فوت و پنج درصد برای ارتفاع ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ فوت اندازه­گیری می­کند. نرخ نمونه برداری این سیستم ۱۰ هرتز می­باشد.

سنجنده­های دما، رطوبت و فشار

از يك ارتفاع‌سنج بارومتری برای تعيين ارتفاع از سطح دريا و همچنين تغييرات فشار استفاده می­شود. همچنین میزان دما و رطوبت به وسیله سنجنده­های مربوطه اندازه­گیری می­شود. نرخ نمونه برداری سنجنده­های دما رطوبت و فشار ۱۰ هرتز می­باشد. داده­های فشار سنج و دما سنج جهت تعیین شرایط استاندارد دما و فشار (STP) برای اعمال تصحیح‌ها مورد استفاده قرار می­گیرد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت افراژئوفیزیک می‌باشد